12.11.2018

Huoltosopimuksella säästöä käyttökustannuksiin


Mikä on tuotteen elinkaarikustannus?

Elinkaarella tarkoitetaan ajanjaksoa alkaen laitteen tai järjestelmän määrittelystä aina lopulliseen käytöstä poistoon ja romutukseen tai jatkosijoitukseen saakka. Tavallisesti laitteelle muodostuvista kustannuksista valtaosa syntyy sen käytöstä ja epäkäytettävyydestä. Oven käyttämättömyysaika voi johtaa esim. tuotannon seisonta-aikoihin jotka aiheuttavat merkittävän osan tuotteen elinkaaren kokonaiskustannuksista. Valtaosa tulevista kustannuksista määräytyy elinjakson alussa tehdyillä suunnitteluratkaisuilla.

Champion Door Teollisuusovet3

Kaikki lähtee suunnittelusta.

Hyvällä suunnittelulla ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tehdyllä elinkaarikustannusten tarkastelulla voidaan vähentää merkittävästi käytönaikaisia kustannuksia. Champion Doorin kangasnosto-ovet suunnitellaan kohteeseen sopivaksi, jotta ne toimisivat vaadituissa olosuhteissa. Jo myyntitilanteessa Champion Doorin asiantunteva myyntitiimi osaa opastaa valitsemaan kuhunkin käyttökohteeseen sopivan oven. Tästä hyvä esimerkki on erityisesti pölyisiin kohteisiin kuten turve- ja hakevarastoihin suunniteltu ovimalli. Perinteisessä kangasnosto-ovessa oven sisälle kertyneen hienojakoisen pölyn ja jään määrä voi olla satoja kiloja, joka jäätyessään saattaa aiheuttaa oven toimimattomuuden. Champion Doorin pölyisen tilan ovimallissa hienojakoinen pöly ja lika ei voi ajan mittaan jäädä oven sisälle, jolloin tätä vaaraa ei ole. Tämä on hyvä esimerkki Champion Doorin asiakkaiden kanssa yhdessä toteutetusta tuokehityksestä.

Champion Door teollisuusovet ovihuolto

Huoltosopimuksella vähennät kokonaiskustannuksia.

Tuotteiden elinkaarta voidaan pidentää ja käyttökatkoksia lyhentää ennaltaehkäisevällä huollolla. Champion Doorin kangasnosto-oven tekniikka on jo perustaltaan sellainen että se ei vaadi paljon huoltoa. Tästä huolimatta oven käytönaikainen ennaltaehkäisevä huolto on tärkeä tekijä laskettaessa koko oven elinkaarikustannusta. Champion Doorin huolto-ohjelma pyrkiikin nimenomaisesti vähentämään oven korjauksia keskittymällä ennaltaehkäisevään huoltoon. Ennaltaehkäisevän huollon tehokkain keino on huoltosopimus, joka takaa sen että ovea tarkkaillaan säännöllisesti ja vaihdetaan ajoissa kuluvia osia - ennen kuin ne johtaisivat suurempiin remontteihin.

service@championdoor.com

puh. 0440 458 822

 

 

 

 


Siirry takaisin "Ajankohtaista"-sivulle