18.5.2021

Itä-Euroopassa kaivataan nyt lentokonehallien ovia ja ekologisia ratkaisuja

Itä-Euroopan teollisuus kukoistaa – tutustu toimintaamme Puolassa!


Champion Door on kansainvälinen yritys, jolla on suomalaiset juuret. Palvelemme asiakkaitamme globaalisti ja henkilökuntamme sekä yhteistyökumppanimme asuvat eri puolilla maailmaa.

Maailmankiertueemme Champion Doorin työntekijöiden kotimaissa jatkuu – nyt laskeudumme Puolaan!

Champion Doorin Puolan maajohtaja Andrzej Polkowski on työskennellyt teollisuusovien kanssa yli vuosikymmenen. Champion Doorin tuotteet tulivat hänelle tutuiksi jo pienempiin teollisuusoviin keskittyneen yrityksen toimitusjohtajana (general manager) työskennellessä.

ꟷ Kun asiakkaamme tarvitsivat suuria ovia haastaviin kohteisiin, tarjosimme heille Champion Doorin tuotteita. Arvostin ainutlaatuisten oviratkaisujen lisäksi yrityksen ratkaisukeskeistä ja idearikasta yrityskulttuuria, joten kun entinen työnantajani myytiin osaksi isompaa yritystä, vaihto Champion Doorin riveihin oli minulle luontainen siirto.

Nykyään Polkowski työskentelee Champion Doorin maajohtajana vastaten Puolan lisäksi koko Itä-Euroopan alueen oviprojekteista. Pitkä kokemus ovibisneksestä ja teollisuudesta Puolassa antaa hyvät lähtökohdat roolissa toimimiseen ja alueellisen toiminnan kehittämiseen.

ꟷTyössäni parasta on yhteistyö asiakkaidemme kanssa ja heidän haasteidensa ratkominen. Jokainen oviaukko on erilainen ja ovelta vaaditaan erilaisia ominaisuuksia, joten yksikään projekti ei ole samanlainen. Se inspiroi minua. Teen työssäni tiivistä yhteistyötä muiden kansainvälisten tiimien kanssa, jotta voimme tarjota asiakkaillemme aina eniten arvoa tuottavia ratkaisuja.

Itä-Euroopassa kaivataan nyt lentokonehallien ovia ja ekologisia ratkaisuja

Polkowski kertoo, että Itä-Euroopassa isoille teollisuusoville on nyt tarvetta erityisesti telakoilla ja lentokentillä.

ꟷ Yllättävää kyllä, globaalin pandemian aikana ja lentoliikenteen takkuillessa olemme saaneet jatkuvasti kyselyitä uusista hangaariovista. Yritykset eivät halua olla riippuvaisia isojen lentoyhtiöiden muuttuvista aikatauluista, joten ne ovat hankkineet omia lentokoneita turvatakseen liiketoimintansa. Konetta varten tarvitaan tietysti lentokonehalli ja siihen varma ovi, jonka he tietävät meiltä saavansa.

Jokainen Champion Doorin ovi tehdään räätälintyönä, joten asiakastoiveet ohjaavat myös yrityksen tuotekehitystä. Nyt toiveissa korostuu muun muassa ekologisuus.

ꟷMonet yritykset haluavat pienentää hiilijalanjälkeään ja energiankulutustaan. Lämpöeristetyt ovemme mahdollistavat sen niin kylmissä kuin kuumissakin olosuhteissa.

Ketterä yritys arvostaa ihmisiään

Polkowski kertoo, että laajasta toiminta-alueestaan huolimatta Champion Door on ketterä kuin pienyritys. Yritys ei muokkaa ihmisiä sopimaan johonkin tiettyyn rooliin, vaan roolit rakennetaan ihmisten osaamisen ja vahvuuksien mukaisesti. Siten kaikki pääsevät käyttämään todellista potentiaaliaan. Ihmiset tuntevat toisensa henkilökohtaisesti asemasta riippumatta, joten yhteistyö sujuu saumattomasti ja kyselyihin vastataan aina ripeästi.

ꟷ Asiakkaamme ovat kertoneet arvostavansa sitä, että pidämme aktiivisesti huolta heidän kaikista tarpeistaan niin projektin suunnittelun ja asennuksen aikana, kuin sen jälkeenkin ennakoivan huollon ja kunnossapidon avulla.

 

Tutustu Champion Doorin teollisuusoviin


Siirry takaisin "Ajankohtaista"-sivulle