NK2 Double

NK2 Double shipyard doors

21 x 9 m

16 x 9 m