NK2 Double shipyard doors

NK2 Double
35 x 34 m
35 x 22 m