NK2 Double shipyard doors

NK2 Double shipyard doors

197' x 157'

Germany