Shipyard doors NK2 Double

NK2 Double Shipyard doors

36,4, x 21,5 m

5 pcs