Stora vertikala dukvikportar

Det bästa alternativet för objekt med stora öppningar är vertikala dukvikportar och -väggar, som skall ha goda ljud- och värmeisolerande egenskaper, såsom dukportar för industrihallar, flyghangarer, lager, motions-, idrotts- och festsalar. Bekanta dig med de olika alternativen och det breda färgurvalet. Vertikala dukvikportarna och -väggarna tillverkas av standardiserade delar enligt kundens behov och portarna karakteriseras av en hög funktionssäkerhet och ett ringa underhållsbehov. Champion Door stora industriportar är CE-märkta och uppfyller gällande standarder.

Champion Door agerar globalt. Bekanta dig med våra produkter och innovativa dörrlösningar

Nyheter

11.11.2019

Honkatalot purchases motorized industrial doors to replace the burned ones

On leap day in 2008, a fire broke out at the Honkatalot house factory. Almost all of the 3,000 m2 main hall was destroyed by flames. In the aftermath of the fire, CEO Mr Vainionpää began to think about how to solve the logistics of goods going in and out as a whole. Help was found at Champion Door.
05.11.2019

We are participating Euromaritime 2020 in February!

Euromaritime is a professional exhibition that gathers together all the players in the maritime economy. This international exhibition will be held in Marseille, France from 4th to 6th of February. Welcome to visit our booth H13!
30.10.2019

Changes in the management of Champion Door

Mr. Sami Poutanen has been appointed as CEO of company Champion Door Oy by the Board of Directors starting from 31st of October 2019. Current CEO Mr. Pekka Hosio will become Chairman of the Board of Champion Door Oy and act as an advisor providing all the necessary support. Click to read more!

Materialbanken