Stora vertikala dukvikportar

Det bästa alternativet för objekt med stora öppningar är vertikala dukvikportar och -väggar, som skall ha goda ljud- och värmeisolerande egenskaper, såsom dukportar för industrihallar, flyghangarer, lager, motions-, idrotts- och festsalar. Bekanta dig med de olika alternativen och det breda färgurvalet. Vertikala dukvikportarna och avskiljningsväggarna tillverkas av standardiserade delar enligt kundens behov och portarna karakteriseras av en hög funktionssäkerhet och ett ringa underhållsbehov. Champion Door stora industriportar är CE-märkta och uppfyller gällande standarder.

Champion Door agerar globalt. Bekanta dig med våra produkter och innovativa dörrlösningar

Nyheter

18.5.2021

Eastern Europe looks for hangar doors and ecological solutions

ꟷMany companies want to reduce their carbon footprint and energy consumption. Our thermally insulated doors make it possible in both cold and hot climates, says Andrzej Polkowski, Country Director of Champion Door Poland.
14.4.2021

Champion Door is agile and international – Visit our Dubai office!

— We have earned the trust with prompt service and commitment to our customers, says Country Manager Bassam Salloum.
22.3.2021

"We needed a door to provide protection from the strong winds of the desert"

Champion Door provided AM Shipyard with an NK2 Double door to provide protection against the strong desert winds of Abu Dhabi.

Materialbanken