Stora vertikala dukvikportar

Det bästa alternativet för objekt med stora öppningar är vertikala dukvikportar och -väggar, som skall ha goda ljud- och värmeisolerande egenskaper, såsom dukportar för industrihallar, flyghangarer, lager, motions-, idrotts- och festsalar. Bekanta dig med de olika alternativen och det breda färgurvalet. Vertikala dukvikportarna och avskiljningsväggarna tillverkas av standardiserade delar enligt kundens behov och portarna karakteriseras av en hög funktionssäkerhet och ett ringa underhållsbehov. Champion Door stora industriportar är CE-märkta och uppfyller gällande standarder.

Champion Door agerar globalt. Bekanta dig med våra produkter och innovativa dörrlösningar

Nyheter

25.1.2023

Champion Door crane doors are the only insulated single-door option on the market – Starka Betongelement impressed by Iisulation capabilities and easy usage

Starka Betongelement AB chose Champion Door crane doors for their production facilities in Arboga, Sweden. The company was looking for well-insulated, easy-to-use doors. The answer was Champion Door’s fully automatic single-door crane door with excellent insulation. Read more about crane doors by Champion Door.
16.1.2023

We are participating in MRO Middle East 2023

We're excited to announce that we are participating in MRO Middle East in March 1-2. MRO Middle East is a two-day international exhibition, which annually gathers the global airline supply chain in Dubai, UAE. See you there!

Media