Stora vertikala dukvikportar

Det bästa alternativet för objekt med stora öppningar är vertikala dukvikportar och -väggar, som skall ha goda ljud- och värmeisolerande egenskaper, såsom dukportar för industrihallar, flyghangarer, lager, motions-, idrotts- och festsalar. Bekanta dig med de olika alternativen och det breda färgurvalet. Vertikala dukvikportarna och -väggarna tillverkas av standardiserade delar enligt kundens behov och portarna karakteriseras av en hög funktionssäkerhet och ett ringa underhållsbehov. Champion Door stora industriportar är CE-märkta och uppfyller gällande standarder.

Champion Door agerar globalt. Bekanta dig med våra produkter och innovativa dörrlösningar

Nyheter

09.11.2020

New awesome door project completed in Czech Republic!

5-piece thermally insulated hangar door in MRO building
03.8.2020

Mässan skjuts upp, ny tid 13.-15.4.2021

Champion Door ställer ut på FinnBuild i Helsingfors, det största och viktigaste mässevenemanget i byggnads- och husteknikbranschen i Finland.
24.3.2020

Let's take care of each other and stay safe

Currently the corona virus affects the daily lives of people around the world. Despite the corona virus pandemic, we serve our customers normally. We will continue to report any changes in our operations caused by the corona virus. Thank you for your understanding.

Materialbanken