Stora vertikala dukvikportar

Det bästa alternativet för objekt med stora öppningar är vertikala dukvikportar och -väggar, som skall ha goda ljud- och värmeisolerande egenskaper, såsom dukportar för industrihallar, flyghangarer, lager, motions-, idrotts- och festsalar. Bekanta dig med de olika alternativen och det breda färgurvalet. Vertikala dukvikportarna och -väggarna tillverkas av standardiserade delar enligt kundens behov och portarna karakteriseras av en hög funktionssäkerhet och ett ringa underhållsbehov. Champion Door stora industriportar är CE-märkta och uppfyller gällande standarder.

Champion Door agerar globalt. Bekanta dig med våra produkter och innovativa dörrlösningar

Nyheter

18.2.2021

The fabric fold-up door is an architect's dream

- We spend a lot of time in the pre-study phase to make sure the door meets the real needs of the customer, says Baptiste de la Bouvrie, Technical Director of Champion Door.
07.1.2021

KPA Unicon replaced the old metal door with a thermally insulated Champion Door crane door

"The fabric door is so good that now we wouldn’t take a metal door". KPA Unicon's Jarno Saastamoinen is very satisfied with Champion Door's thermally insulated crane door.
09.11.2020

New awesome door project completed in Czech Republic. Check the video!

5-piece thermally insulated hangar door in MRO building

Materialbanken