Stora vertikala dukvikportar

Det bästa alternativet för objekt med stora öppningar är vertikala dukvikportar och -väggar, som skall ha goda ljud- och värmeisolerande egenskaper, såsom dukportar för industrihallar, flyghangarer, lager, motions-, idrotts- och festsalar. Bekanta dig med de olika alternativen och det breda färgurvalet. Vertikala dukvikportarna och avskiljningsväggarna tillverkas av standardiserade delar enligt kundens behov och portarna karakteriseras av en hög funktionssäkerhet och ett ringa underhållsbehov. Champion Door stora industriportar är CE-märkta och uppfyller gällande standarder.

Champion Door agerar globalt. Bekanta dig med våra produkter och innovativa dörrlösningar

Nyheter

01.11.2021

The operational reliability in arctic conditions meets Widerøe’s requirements

“Champion Door hangar doors meet our demands of heat insulation and storm-proof capacity", says Vidar Solvang Sæbø, Operation Coordinator Widerøe Property AS.
13.9.2021

Do you know the life cycle cost of your door?

With good planning and consideration of life cycle costs as early as possible, in-service costs can be significantly reduced. The life cycle of products can also be extended, and downtime can be shortened with preventive maintenance.
01.9.2021

Champion Door's door technology meets the world's most stringent requirements

The advanced technology used by Champion Door is included in the US NAVFAC specification. Read more.

Media