Stora vertikala dukvikportar

Det bästa alternativet för objekt med stora öppningar är vertikala dukvikportar och -väggar, som skall ha goda ljud- och värmeisolerande egenskaper, såsom dukportar för industrihallar, flyghangarer, lager, motions-, idrotts- och festsalar. Bekanta dig med de olika alternativen och det breda färgurvalet. Vertikala dukvikportarna och avskiljningsväggarna tillverkas av standardiserade delar enligt kundens behov och portarna karakteriseras av en hög funktionssäkerhet och ett ringa underhållsbehov. Champion Door stora industriportar är CE-märkta och uppfyller gällande standarder.

Champion Door agerar globalt. Bekanta dig med våra produkter och innovativa dörrlösningar

Nyheter

30.9.2022

The unique characteristics of the Finnish market are met with a versatile door selection and comprehensive customer service.

Key account managers Ulla-Päivi Ahola and Petteri Leskinen are the faces of Champion Door for the Finnish customers. In their work, the customer service experts support e.g. construction companies and architects. Customers receive the most detailed technical information from Ahola and Leskinen, also service in their own language and, above all, doors that last for 30 year.
01.9.2022

We are attending Tech Runway in Pyhtää, Finland!

We are attending Tech Runway in Pyhtää, Finland on the 1st of September 2022. Tech Runway is a Future Aviation Conference and Expo that brings together hundreds of industry professionals, experts, media, government officials and universities, all in one event. The main objectives are to organise discussions amongst the network, showcase the most recent innovations and projects at the market and serve as a facilitator and platform at the forefront of air traffic development.
26.8.2022

We are participating in FINNBUILD!

We will be participating in FinnBuild on October 4-6, 2022. FinnBuild presents the latest products and services, work methods and solutions in construction and building technology. Meet us at our stand 3e2 (Hall 3)

Media