Stora vertikala dukvikportar

Det bästa alternativet för objekt med stora öppningar är vertikala dukvikportar och -väggar, som skall ha goda ljud- och värmeisolerande egenskaper, såsom dukportar för industrihallar, flyghangarer, lager, motions-, idrotts- och festsalar. Bekanta dig med de olika alternativen och det breda färgurvalet. Vertikala dukvikportarna och avskiljningsväggarna tillverkas av standardiserade delar enligt kundens behov och portarna karakteriseras av en hög funktionssäkerhet och ett ringa underhållsbehov. Champion Door stora industriportar är CE-märkta och uppfyller gällande standarder.

Champion Door agerar globalt. Bekanta dig med våra produkter och innovativa dörrlösningar

Nyheter

05.6.2024

ExecuJet MRO Services Malaysia chose Champion Door's 140-meter hangar door for unmatched efficiency, reliability and expertise

ExecuJet MRO Services Malaysia has recently opened a brand-new hangar at the Subang Airport, formally known as the Sultan Abdul Aziz Shah Airport, in Kuala Lumpur, Malaysia. The new hangar features a Champion Door NK2 Double fabric fold-up door measuring up to an incredible 140 meters in width.
10.4.2024

Launch news: Champion Door’s CD Cloud remote management and monitoring system revolutionizes door maintenance

Champion Door has launched CD Cloud, one of the world’s first remote door management and monitoring systems. The groundbreaking system is a visual representation of the customer’s door. It provides real-time information on the door’s function and the surrounding conditions.
28.2.2024

Champion Door’s active service ensures architects can deliver a successful project to the end customer

“At Champion Door, everyone supports everyone. We want to remain at architects’ disposal and serve them in an effective manner both proactively and reactively. We offer personal customer service and meet architects and designers face-to-face whenever possible. Doing what we say and what we promise has proven to be a good policy.”

Media