Kanał informowania o nieprawidłowościach EasyWhistle

Korzystamy z kanału sygnalizowania nieprawidłowości EasyWhistle, za pośrednictwem którego nasi pracownicy, klienci i interesariusze zewnętrzni mogą zgłaszać przypadki nadużyć lub niewłaściwego postępowania. Poprzez kanał sygnalizacyjny promujemy przejrzystość i otwartość w naszej organizacji.

Nasz kanał sygnalizacyjny to anonimowa i niezależna usługa realizowana przez zewnętrznego usługodawcę, firmę Easywhistle Oy. Wszystkie zgłoszenia będą przetwarzane w sposób poufny. W razie potrzeby poprosimy Cię o więcej informacji. Za pośrednictwem tego kanału informujemy również o przebiegu sprawy. Więcej informacji na temat usługi można znaleźć na stronie https://www.easywhistle.com/users.

Kanał sygnalizacyjny przeznaczony jest wyłącznie do interwencji w przypadkach nadużyć lub działań nieetycznych, sprzecznych z naszymi wartościami lub nielegalnych. Możesz przekazać opinię klienta bezpośrednio osobie kontaktowej w Champion Door lub pisząc na adres info@championdoor.com.

Aby przesłać raport kliknij poniższy adres:

https://app.easywhistle.com/report/champion-door