Takuu

Annamme kaikille Champion Door -oville kahden (2) vuoden takuun.

Takuuehdot

1. Takuun soveltamisala ja –alue
Takuu annetaan Champion Door ovi- ja seinätuotteille sekä asennuksille.

2. Takuun voimassaoloaika
Takuu on voimassa kaksi (2) vuotta toimituspäivästä lukien. Tehtäessä erillinen huoltosopimus takuu on voimassa kolme (3) vuotta toimituspäivästä lukien, eli takuu jatkuu yhdellä (1) vuodella. Tällöin huoltosopimuksen mukainen 1. vuosihuolto suoritetaan ensimmäisen takuuvuoden päätyttyä ja jatkossa esim. ½ vuoden välein.

3. Takuun sisältö
Takuunantaja vastaa siitä, että tavaran käyttökelpoisuus ja laatu säilyvät normaaleina takuuajan. Jos näin ei ole, katsotaan tavarassa olevan virhe. Virheeksi katsotaan esimerkiksi valmistus- ja rakenneviat ja muut takuuaikana ilmenevät tavaran käyttökelpoisuutta heikentävät viat ja puutteet.

Takuu ei käsitä vaurioita, joiden aiheuttajana on onnettomuus, salamanisku, tulva, myrsky tai muu luonnontapahtuma, normaali kuluminen, käyttö- tai hoito-ohjeiden vastainen tai muu vääränlainen käyttö, ylikuormitus tai muutostyöt, jotka eivät ole myyjän suorittamia.

4. Menettely virhetilanteessa
Ostajan pitää ilmoittaa lisävaurioiden estämiseksi välittömästi virheestä takuunantajalle.

5. Takuunantajan velvollisuus korjata virhe tai vaihtaa tavara virheettömään.
Takuunantaja korjaa virheen tai toimittaa uuden tavaran virheellisen tavaran tilalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja on ilmoittanut virheestä.
Kohtuullista korjausaikaa arvioitaessa otetaan huomioon tavaran ominaisuudet ja virheen laatu sekä ostajan tarve saada tuote käyttökuntoon.