Liikuntasalien jakoseinät

Champion Door -jakoseinällä suuri tila voidaan jakaa useaan osaan. Jakoseinät on suunniteltu suurten tilojen, kuten monitoimihallien, liikuntasalien, urheilusalien
ja juhlasalien jakamiseen sekä kohteisiin, joissa tarvitaan hyvää äänieristystä. Yhdessä näyttämön suojaseinän kanssa suuri juhlasali voidaan nopeasti jakaa kahdeksi tai kolmeksi palloiluhalliksi. Jakoseinän yläosa voi olla myös verkkoa jolloin salin ilmastointi ja valaistusolosuhteet saadaan pidettyä muuttumattomina. Palloverkon tilalla voidaan käyttää myös rei´itettyä PVC-kangasta (ks. pikkukuva oikealla ylhäällä). Mallilla NK4 Warm saavutetaan erinomainen ääneneristys.

Jakoseinät ovat moottoritoimisia ja ylöslaskostuvia tai -rullautuvia, jolloin ne ylösnostettuna vievät vähän tilaa. Tarvittaessa laskosseinä voidaan varustaa erillisellä käyntiovella (liuskaovella).

Ylöslaskostuvasta jakoseinästä käytetään myös nimityksiä laskosseinä ja poimuseinä.