13.9.2021

Tiedätkö mikä on ovesi elinkaarikustannus?

Mikä on tuotteen elinkaarikustannus?

Elinkaarella tarkoitetaan ajanjaksoa alkaen laitteen tai järjestelmän määrittelystä aina lopulliseen käytöstä poistoon ja romutukseen tai jatkosijoitukseen saakka. Tavallisesti laitteelle muodostuvista kustannuksista valtaosa syntyy sen käytöstä ja epäkäytettävyydestä.
Oven toimimattomuus voi johtaa tuotannon seisonta-aikoihin, jotka lisäävät merkittävästi tuotteen elinkaaren kokonaiskustannuksia. Hävittäjälentokoneiden ja pelastushelikoptereiden hangaareissa oven toiminta on välttämätöntä, joten käyttövalmiudessa oleva hätäavausjärjestelmä voi olla tärkein funktio, joka ovessa on. Suuri osa teollisuusoven kokonaiskustannuksista määräytyy elinjakson alussa tehdyillä suunnitteluratkaisuilla – eli niillä ominaisuuksilla ja toiminnoilla, jotka asiakas tuotteeseensa itse valitsee.

Kaikki lähtee suunnittelusta

Hyvällä suunnittelulla ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tehdyllä elinkaarikustannusten tarkastelulla voidaan vähentää merkittävästi käytönaikaisia kustannuksia. Champion Doorin kangasnosto-ovet suunnitellaan kohteeseen sopivaksi, jotta ne toimisivat parhaalla mahdollisella tavalla vaadituissa olosuhteissa. Jo myyntitilanteessa Champion Doorin asiantunteva myyntitiimi osaa opastaa valitsemaan kuhunkin käyttökohteeseen sopivan oven.

Champion Doorin kangasnosto-oven etuja

Champion Door -kangasnosto-ovien etuna on kevyt mutta kestävä rakenne. Ne eivät tarvitse ylimääräisiä raskaita tukirakenteita, kuten monet muut markkinoilla olevat suuret ovet. Jo tämä alentaa merkittävästi rakennuskustannuksia. Ovikangas voidaan varustaa lisälämmöneristyksellä, joka auttavat alentamaan lämmityksestä tai jäähdytyksestä aiheutuvia kustannuksia. Energiakustannukset nousevat vuosittain, siksi tämä ominaisuus erityisesti vaikuttaa koko oven käyttöiän elinkaarikustannuksiin.

Huoltosopimuksella vähennät kokonaiskustannuksia

Tuotteiden elinkaarta voidaan pidentää ja käyttökatkoksia lyhentää ennaltaehkäisevällä huollolla. Champion Doorin kangasnosto-oven tekniikka on jo perustaltaan toimintavarma ja vähän huoltoa vaativa. Tästä huolimatta oven käytönaikainen ennaltaehkäisevä huolto on tärkeä tekijä laskettaessa koko oven elinkaarikustannusta. Champion Doorin huolto-ohjelma pyrkiikin nimenomaisesti vähentämään oven korjauksia keskittymällä ennaltaehkäisevään huoltoon. Ennaltaehkäisevän huollon tehokkain keino on huoltosopimus, joka takaa, että ovea tarkkaillaan säännöllisesti ja vaihdetaan ajoissa kuluvia osia - ennen kuin ne johtaisivat suurempiin remontteihin.

Champion Door huolto


Siirry takaisin "Ajankohtaista"-sivulle